Oferta

Nie marnuj czasu na zamartwianie się o bilans i księgi finansowe.  Nie panikuj przy wystawianiu faktur. Nie stresuj się co miesiąc, wysyłając dokumenty do Urzędu Skarbowego. Przyjdź do nas, a będziesz spać spokojnie!

Usługi księgowe

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych  zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

 • opracowywanie i modyfikacje zakładowego planu kont

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • prowadzenie rejestrów podatku VAT

 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

 • prowadzenie rejestrów podatku VAT

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 • ewidencja przychodów

 • prowadzenie rejestrów podatku VAT

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;

Kadry i płace

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania
  i rozwiązywania stosunku pracy

 • prowadzenie akt osobowych pracownika

 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych

 • ewidencja czasu pracy (urlopy wypoczynkowe, zasiłki

 • chorobowe, macierzyńskie itp.)

 • sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia

 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

 • sporządzanie sprawozdań do GUS

Obsługa płacowa

 • przygotowywanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz imiennych raportów dla osób ubezpieczonych

 • obliczanie zaliczek na podatek PIT-4

 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R

 • prowadzenie rozliczeń PFRON

 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • rozliczanie pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty)

 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę (umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, o używanie samochodu itp.

Wsparcie biznesu

 • pozyskiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • przygotowywanie optymalnych rozwiązań w zakresie obciążeń podatkowych

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

 • sporządzanie wniosków kredytowych

 • regulaminy pracy i płacy

 • konsultacje prawne i ekonomiczne

 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

Doradztwo podatkowe

 • załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania

 • obsługa kontroli podatkowych

 • reprezentowanie Klienta przed organami US, ZUS

 • nadzór nad istniejącym działem księgowości

 • możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie firmy Klienta

 • wyprowadzanie zaległości księgowych

 • badanie poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych

 • sporządzanie sprawozdań do GUS