Czy można wystawić fakturę z datą wsteczną?

Przedsiębiorcy prowadzący w Polsce działalność podlegają rozmaitym przepisom, które regulują m.in. kwestie księgowania zdarzeń gospodarczych. Jednym ze ściśle określonych w prawie zagadnień jest termin wystawienia faktury, którego należy przestrzegać. Dowiedz się, ile czasu od daty sprzedaży towaru lub usługi masz na dopełnienie tego obowiązku.

Wsteczna data wystawienia i sprzedaży

Zgodnie z treścią ustawy o VAT dokumenty transakcyjne powinny być księgowane w sposób chronologiczny i ciągły. Wykluczona jest sytuacja, w której kolejna pozycja w dokumentacji rachunkowej ma niższy numer od poprzedniej. To oznacza, że gdy minął czas na wystawienie faktury i w zapisach księgowych pojawiła się już następna, nie ma możliwości zastosowania daty wstecznej. Księgując zdarzenie gospodarcze po terminie, w którym miało ono miejsce, możliwe jest natomiast wskazanie innego dnia sprzedaży.

Przepisy dopuszczają zatem sytuację, w której dokument jest datowany np. np. 15 grudnia, podczas gdy zawarte na nim informacje wskazują, że do transakcji faktycznie doszło 1 grudnia. Zabronione jest zaś stosowanie terminu wstecznego wystawienia faktury, czyli np. księgowanie 15 grudnia dokumentu w taki sposób, jakby został wystawiony 1 grudnia. Krótko mówiąc, dane na temat czasu sprzedaży mogą być inne niż dzień wprowadzenia zapisu rachunkowego, który musi odpowiadać faktycznej dacie fakturowania.

W jakim terminie wystawić fakturę?

W takim razie jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca, który zapomni o obowiązku formalnego ujęcia transakcji? W takiej sytuacji niezbędne jest wystawienie faktury po terminie ze wskazaniem odrębnej daty, w której doszło do zawarcia transakcji. W przypadku konieczności zmiany danych na wcześniej zaksięgowanym dokumencie dokonuje się korekty lub noty korygującej. Zastanówmy się jeszcze, ile czasu na fakturowanie przepisy dają przedsiębiorcom.

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba prowadząca działalność jest zobligowana do ujęcia w księgach danego zdarzenia gospodarczego do 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym ono nastąpiło. Jeżeli więc do transakcji doszło dowolnego dnia np. w grudniu, końcowy termin fakturowania przypada na 15 stycznia. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że wsteczna będzie data sprzedaży, a dzień wystawienia faktury powinien odpowiadać stanowi faktycznemu.

Nie zapomnij wystawić fakturę zgodnie z jej terminem

W prowadzeniu działalności gospodarczej niezwykle ważna jest znajomość przepisów prawa regulujących czynności wykonywane przez przedsiębiorcę, dotyczących m.in. fakturowania. Pamiętaj, że nawet tak błaha, wydawałoby się, kwestia jak termin wystawienia faktury i data sprzedaży, podlega ściśle określonym przepisom, które – mamy nadzieję – w zrozumiały sposób wyjaśniliśmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę