Prywatność

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA

KH   KPIR   ryczałt ewidencjonowany

Prywatność

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), niniejszym informujemy że:

– Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Biuro Rachunkowe Certo Marta Niedziółka-Hołubiuk z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 98E/163, 03-185 Warszawa; 

– Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz;

– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, jednak podanie tych danych jest konieczne do kontaktu z Państwem oraz wynika z naszego uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z osobami zainteresowanymi naszą ofertą;

– Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

– Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0
Przewiń do góry