Usługi

BEZPŁATNE DORADZTWO PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

pomagamy w rejestracji działalności w CEIDG i KRS

Usługi

Usługi księgowe

Prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi. Pomagamy stworzyć politykę rachunkowości firmy.

Pełna księgowość

 • opracowywanie i modyfikacje zakładowego planu kont

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 • prowadzenie rejestrów podatku VAT

 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

Księga przychodów i rozchodów

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

 • prowadzenie rejestrów podatku VAT

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • ewidencja przychodów

 • prowadzenie rejestrów podatku VAT

 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;

Kadry i płace

Zajmiemy się dokumentami dotyczącymi nawiązaniem stosunku pracy, umowami cywilnoprawnymi, rozwiązaniami umowy, teczkami personalnymi. Poprowadzimy monitoring szkoleń BHP, badań lekarskich.

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • ewidencja czasu pracy (urlopy wypoczynkowe, zasiłki
 • chorobowe, macierzyńskie itp.)
 • sporządzanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS
 • sporządzanie sprawozdań do GUS

Obsługa płacowa

 • przygotowywanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz imiennych raportów dla osób ubezpieczonych
 • obliczanie zaliczek na podatek PIT-4
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-4R
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłków oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rozliczanie pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych (ryczałty)
 • sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę (umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, o używanie samochodu itp.

Wsparcie biznesu

Pomożemy wybrać formę organizacyjną odpowiednią do przedmiotu działalności i zajmiemy się rejestracją w KRS, ZUS, REGON, US, obsłużymy dotację i fundusze unijne.

 • pozyskiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • przygotowywanie optymalnych rozwiązań w zakresie obciążeń podatkowych

 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

 • sporządzanie wniosków kredytowych

 • regulaminy pracy i płacy

 • konsultacje prawne i ekonomiczne

 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa pomożemy dobrać odpowiednią formę opodatkowania do prowadzonej działalności. Znajdziemy najlepsze ulgi i zwolnienia podatkowe.

 • załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania

 • obsługa kontroli podatkowych

 • reprezentowanie Klienta przed organami US, ZUS

 • nadzór nad istniejącym działem księgowości

 • możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie firmy Klienta

 • wyprowadzanie zaległości księgowych

 • badanie poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych

 • sporządzanie sprawozdań do GUS

0
Przewiń do góry