Nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 – kogo obejmie, zasady, co się zmienia?

Każdy podatnik VAT jest w świetle prawa zobowiązany do wysyłania zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK VAT. Jednak nowelizacja ustawy o VAT wprowadza w tym zakresie zmiany, które mają wejść w życie od października 2020 roku. Zmiany dotyczyć będą rozliczeń kwartalnych oraz miesięcznych.

Zmiany dotyczące JPK VAT

Deklaracje JPK VAT i zmiany w jej zakresie będą dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, którzy objęci są obowiązkiem płacenia podatku VAT. Pierwszy plik JPK VAT składany będzie za październik 2020 roku, a terminem granicznym jest tutaj data 25 listopada 2020 roku. Nowe pliki JPK VAT będą wysyłane jedynie drogą elektroniczną. Zmianie ulegnie też struktura JPK. Od października będzie się ona składać z dwóch części. Pierwsza z nich – część deklaracyjna, ma zastąpić aktualną deklarację VAT i będzie zawierać wszelkie informacje o zakupach oraz sprzedaży za dany okres rozliczeniowy. Druga część – ewidencyjna, to nowa formuła dla pliku JPK VAT, która zostanie rozszerzona o dodatkowe oznaczenia zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży, niezbędne do prawidłowej analizy dokonywanych transakcji przez podatnika.

Inne zmiany związane z JPK VAT

Zmiany które mają wejść w życie w październiku 2020 roku, powodują, że od 25 listopada nie będzie już możliwości składania ani deklaracji VAT-7, ani też VAT-7K w inny sposób niż za pośrednictwem pliku JPK. Jednocześnie ewentualne korekty starych deklaracji dokonywane mają być na starych zasadach. Zmiana nie zastąpi skróconej deklaracji VAT w zakresie usług przewozowych – taksówek. Te jak w przypadku starych zasad pozostaną opodatkowane ryczałtem VAT-12. Zmiany nie dotyczą też deklaracji podatkowych VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14.

JPK_VAT

 Ponieważ wysyłka pliku JPK odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, to każdy podatnik będzie zmuszony podpisać ją podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym oraz danymi autoryzującymi. Chodzi tutaj o kwotę przychodu z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku, a także imię i nazwisko oraz numer PESEL lub NIP i datę urodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry