Tarcza Antykryzysowa 4.0

Tarcza antykryzysowa 4.0 została przyjęta przez rząd i sejm jako kompleksowe rozwiązanie, które ma w założeniu pomóc przedsiębiorcom i pracownikom w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Zmiany w tarczy antykryzysowej mają działanie dwukierunkowe. Rozszerzają katalog firm, które mogą korzystać z pomocy rządu i ulg, a jednocześnie zwiększają zakres tej pomocy.

Co znajdziemy w ustawie?

Uchwalona tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje liczne zmiany, które dotyczą między innymi dopłat do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii. Dodatkowo wśród zapisów znajdziemy też rozszerzenie przepisów dotyczących wakacji kredytowych, a także wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Za uchwaleniem ustawy głosowało 228 posłów, a 189 opowiedziało się za jej odrzuceniem. W efekcie zmiany w funkcjonowaniu tarczy antykryzysowej stały się faktem. Jedną z najważniejszych poprawek jest możliwość udzielania przedsiębiorcom, a także organizacjom pożytku publicznego i stowarzyszeniom jednorazowego wsparcia, które może wynieść nawet do pięciu tysięcy złotych. Zmiany w tarczy antykryzysowej w tym zakresie dotyczą tak firm, jak też związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także spółdzielni socjalnych.

Jak działa Tarcza Antykryzysowa 4.0?

Jeśli chodzi o to, jak działa tarcza antykryzysowa w praktyce, to na same dopłaty przeznaczone zostało z budżetu państwa ponad 570 milionów złotych. Suma ta ma wygenerować pożyczki, których wartość może sięgnąć nawet 30 miliardów złotych. Suma środków ma pochodzić z różnych źródeł – między innymi z odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, a także z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz oczywiście bezpośrednio z budżetu państwa. Dzięki temu, zwłaszcza mniejsze firmy, bardziej narażone na ryzyko bankructwa z racji pandemii – uzyskają niezbędne wsparcie, które pozwoli im przetrwać najgorszy okres, zamknięcia gospodarki i wszelkich ograniczeń wynikających z restrykcji epidemiologicznych.

tarcza antykryzysowa 4.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry