Ulgi ZUS w 2020 roku

Na jakich warunkach i komu przysługują ulgi ZUS?

Kolejność i warunki skorzystania z możliwości płacenia mniejszych składek ZUS:
 • 6 miesięczna ulga na start w ZUS, 
 • dwuletnia ulga ZUS dla nowych firm ZUS preferencyjny, 
 • ulga mały ZUS plus, uzależniona od przychodu, 
Ulgi ZUS w 2020

Przedsiębiorca rozpoczynając działalność i mając przychody miesięczne niższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1300,00 zł), w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Może ją prowadzić jako tzw. działalność nierejestrowaną i wtedy składki ZUS społeczne i zdrowotne nie dotyczą takiej działalności. Po przekroczeniu  przychodu 1300,00 zł  miesięcznie musi zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.

W nowo otwartej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Przez pół roku od rejestracji przedsiębiorca będzie zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne, składkę zdrowotną płaci na zasadach ogólnych – obecnie 362,34.

Następnie, po 6 miesiącach i zakończeniu ulgi na start przez kolejne 24 miesiące, przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnej składki ZUS, która obecnie wynosi  609,14 zł.

Kolejna ulga po zakończeniu preferencyjnej składki ZUS to ulga mały ZUS plus (jeśli spełni się kryteria przewidziane ustawą).

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS

Ulga na start przysługuje przedsiębiorcom którzy rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub minęło 60 miesięcy od zakończenia poprzedniej działalności.

Ulga na start trwa  6 miesięcy kalendarzowych. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wlicza się – ulga trwa pełnych 6 miesięcy.

Kto może skorzystać z ulgi na start?
 • osoby fizyczne  prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej.
 • rozpoczynający działalność gospodarczą po raz pierwszy lub rozpoczynający ponownie po  upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonujący działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegający ubezpieczeniu w KRUS
Preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy zakończyli okres trwania ulgi na start lub z niej nie chcą korzystać zakładając nową działalność mają prawo skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Ulga ta obejmuje okres pełnych 24 miesięcy od momentu rejestracji w ZUS. Przez ten czas przedsiębiorca może opłacać mniejsze składki ZUS, obecnie wynoszą  609,14 zł.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS?

 • nie może skorzystać z ulgi osoba fizyczna jeśli od chwili zamknięcia poprzedniej firmy nie minęło 60 miesięcy.
 • do opłacania obniżonych składek nie są uprawnieni:
  • wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoby prowadzące wolny zawód lub działalność w formie szkoły publicznej albo niepublicznej, placówki oświatowej, jako twórcy lub artyści,
 • nie można skorzystać z ulgi jeśli w ramach działalności świadczone są usługi na rzecz byłego pracodawcy (w bieżącym lub w poprzednim roku) w takim samym zakresie jak  w ramach umowy o pracę,
 • z preferencyjnych składek nie może skorzystać osoba współpracująca z przedsiębiorcą (członek rodziny współpracujący przy działalności).
Ulga mały ZUS plus

Warunki korzystania z małego ZUS plus:

 • Aby skorzystać z ulgi mały ZUS plus, oprócz spełnienia kryterium przychodowego, tj. nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
 • Z korzystania z  ulgi wykluczono przedsiębiorców, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.
 • Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym, albo w deklaracji rozliczeniowej.
 • Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.
 • Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi na rzecz byłego pracodawcy (w bieżącym lub w poprzednim roku) w takim samym zakresie jak  w ramach umowy o pracę,
 • Chęć korzystania z małego ZUS plus będzie można zgłosić do końca lutego 2020 r., a w kolejnych latach do końca stycznia.
 • Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: pierwsza  6 miesięczna ulga na start , następnie 24 miesiące preferencyjnych składek, a na końcu mały ZUS plus. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry