Wybór formy opodatkowania z działalności gospodarczej.

Podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej to opodatkowanie na zasadach ogólnych  przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podatnik może sam wybrać inną formę opodatkowania:

– podatkiem liniowym

– ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

– kartą podatkową     

Wybór formy opodatkowania z działalności gospodarczej 1
Do kiedy zmiana formy opodatkowania, terminy

O 1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania według 19% stawki podatku albo ryczałtem, składając pisemne oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak dotychczas, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry