Rozliczenie roczne za 2019 - przedsiębiorców i osób fizycznych.

Dla każdego przedsiębiorcy koniec roku podatkowego jest okresem wzmożonej pracy. Wtedy to bowiem zaczynają się rozliczenia roczne dla przedsiębiorców. Każda z osób prowadzących działalność gospodarczą musi prawidłowo rozliczyć przychody uzyskane jednakowo z działalności gospodarczej jak też osiągnięte poza nią. Nie inaczej jest w tym roku.

Rozliczenia roczne za 2019 rok dla przedsiębiorców

Rozliczenia roczne dla przedsiębiorców, to przede wszystkim zrozumienie właściwego doboru druków, które zostaną przez nas wypełnione. To, jaki PIT mamy wypełnić w znacznej mierze uzależnione jest od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy i jaki sposób opodatkowania wybraliśmy przy rejestracji działalności gospodarczej. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozliczenia roczne za rok 2019 należy złożyć na bazie druku PIT-36, jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, PIT-36L, jeśli rozliczasz się na bazie podatku liniowego oraz PIT-28, kiedy stosujesz ryczałt. Wszyscy przedsiębiorcy mogą też, jeśli chodzi o rozliczenia roczne za rok 2019 korzystać z ulg i odliczeń. Te dotyczą jednak w większej mierze osób rozliczających się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych.

Rozliczenie roczne za 2019
Rozliczenia roczne dla osób fizycznych za rok 2019

Kiedy jednak przedmiotem debaty jest rozliczenie roczne dla osób fizycznych, mówimy o zupełnie odmiennych drukach. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej punktem odniesienia jest bowiem PIT-37. Rozliczenia roczne dla osób fizycznych dotyczą tych osób, które uzyskały dochody z wynagrodzenia i innych przychodów, wynikających ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy w tym spółdzielczego stosunku pracy. PIT-37 dotyczy także osób, które pobierają emerytury oraz renty, a także osiągają dochód na bazie świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych. Ostatecznie ten druk zobowiązani są wypełnić studenci otrzymujący stypendia i nieprowadzący działalności gospodarczej oraz osoby, które otrzymują zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego lub mają przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry